. . .
top of page
Prenatal Yoga Lesson
Wall

מה במדריך?

  • שרירי הבטן בהריון 

  • שיקום הגוף לאחר הלידה

  • הפרדות בטנית

  • רצפת האגן לאחר הלידה

מלאי את הטופס והמדריך ישלח אליך למייל:

Bridge Pose

מאמנת או מעוניינת לאמן נשים בהריון
ולאחר לידה? הורידי את המדריך - 

לוגו אישה בתנועה

שרירי הבטן בהריון ולאחר לידה

bottom of page