. . .
top of page

לעבוד עם אנשים

העבודה עם אנשים


עמיתי בעלי שיחיה נוהג לומר שבני אדם זה חרא ולכן הוא עובד עם ניוטרונים (או מה שזה לא יהיה שהוא עובד איתו)

ואני לעומתו טוענת שאין כמו פידבק אנושי ושאנחנו חיים בשביל האינטראקציה הזו


ולראיה- כמה כל מילה קטנה, כל הודעה, כל חיוך - מעוררים ומחיים אותי בכל פעם מחדש.

לדעת שיש הערכה והוקרת תודה


אפילו שאנשים זה לא קל לפעמים; לעבוד עם אנשים, ליצור תקשורת, חברות, הבנה- זה כ"כ מהות החיים.


שיהיה יום מלא בתקשורת טובה

עינבצפייה 10 תגובות